VINN VIP BILLETTER TIL OUTLOOK FESTIVALEN I KROATIA

Detaljer Nedenfor:

 

Kortfattet sammendrag og betingelser: Du må være over 18 år og bo i Norge. Normale unntak gjelder. Start: 28. April 2018. Slutt: 16. Juni 2018. Det vil bli en tilfeldig loddtrekning av 2stk flybilletter, VIP billetter og opphold på Outlook Festivalen i Kroatia. For å delta: Gå inn på http://no.rockstarenergy.com/company/sweeps og fyll inn dine personlige opplysninger når du blir bedt om det. Kjøp er ikke nødvendig. 1 deltakelse per person. Alle vilkår og bestemmelser star på hjemmesiden. Internettilgang kreves.

Enter here for a chance to win!

By submitting your information, you agree to the below Rules & Regulations

Lover og regler

Til bruk på kampanjesiden: 1. Vennligst les disse vilkårene om deltakelse nøye. Ved å delta på denne kampanjen anses det som at du har lest og akseptert vilkårene. 2. Arrangør og dataregistreringsansvarlig er Multibev AS, Karenslyst Alle 10, 0278 Oslo. 3. Hvem kan delta: Denne kampanjen er åpen for alle lovlige innbyggere i Norge som er 18 år eller eldre når de deltar, unntatt: (i) våre ansatte, (ii) de ansatte hos en tredjepart som hjelper oss med denne kampanjen, og (iii) de nærmeste familiemedlemmene til (i) og (ii). Vi kan kreve informasjon vi anser som nødvendig for å bekrefte at du er kvalifisert til å delta på denne kampanjen, inkludert ID (pass/førerkort) for å verifisere alder. 4. Når man kan delta: Du må registrere deg mellom 28. april og 16. juni for å ha mulighet til å vinne. 5. Kampanje: Denne kampanjen inkluderer en gratis premieloddtrekning som finner sted 17. juni. Det vil bli en tilfeldig loddtrekning hvor 2 stk. får hver sin premie. 6. Hvordan delta: Gå inn på: http://no.rockstarenergy.com/company/sweeps i kampanjeperioden og fyll inn følgende opplysninger: i) Ditt fulle navn; ii) Din email adresse; iii) Din postadresse; iv) Ditt telefonnummer. 7. Premiedetaljer: Vinnerne vil motta x2 VIP billetter, flybilletter og opphold til Outlook Festivalen Kroatia 2018. Vi kontakter vinnerne ved hjelp av de kontaktopplysningene de registrerte ved deltakelsen på kampanjen. Vi vil kontakte vinnerne innen syv dager etter at de er trukket, og sende premien innen 14 dager etter at vi lykkes med å gi beskjed om at de vant. 8. Det er ikke nødvendig å kjøpe noe for å delta på denne kampanjen. 1 deltakelse per person. 9. Du må registrere dine egne opplysninger ved deltakelse. Du må ikke bruke programvare eller annen metode for å sende inn flere bidrag. 10. Det er ingen kontanter eller andre alternativer til en premie (heller ikke for å dele premiene). Vi forbeholder oss retten til å erstatte en premie (og enhver del av en premie) med en alternativ premie av samme eller høyere verdi, men kun hvor vi anser det som nødvendig som følge av hendelser utenfor vår kontroll. Vinnerne kan ikke overføre sin rett til å ta opp hans/hennes premie til noen andre uten vårt samtykke. 11. Vi kan, etter eget skjønn, dele ut premien på nytt til en reserve-vinner som er valgt på samme måte som den opprinnelige vinneren hvis det viser seg at den opprinnelige vinneren ikke godkjennes etter verifisering av deltagelseskriteriene, eller blir diskvalifisert iht betingelse 14. 12. Hvis vi ikke har fått kontakt med vinneren i løpet av en uke etter at hun/han har blitt informert om premiegevinsten, kan vi velge å trekke deres premie tilbake og trekke en ny vinner. 13. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, variere eller avlyse denne kampanjen og / eller variere disse vilkårene uten varsel dersom vi anser det absolutt nødvendig som følge av hendelser utenfor vår kontroll. I slike tilfeller vil vi gjøre alt vi kan for å minimere eventuelle skuffelser det kan forårsake. 14. Vi kan diskvalifisere alle som: ( i) bryter noen av disse betingelsene ; eller (ii ) undergraver eller truer integriteten til denne kampanjen. 15. Vår beslutning er endelig i alle saker knyttet til denne kampanjen. 16. I den grad det er tillatt ved lov, vil vi ikke være ansvarlig for: (1) din manglende evne til å delta i denne kampanjen på grunn av problemer med din telefon eller ditt nettverk; (2) din manglende evne til å delta på denne kampanjen på grunn av tekniske problemer med vår hjemmeside; eller (3) ethvert tap eller skade påført av vinnerne i forbindelse med henting av premiene. 17. Vi vil bruke den personlige informasjonen du oppgir til oss i forbindelse med denne kampanjen til å administrere denne kampanjen (inkludert å dele den med vår partner A.G.BARR p.l.c , som er vår distributør av Rockstar ). Vi forestiller oss at vinnerne kan engasjere seg med oss i forhold til deres premie ved å dele medier, bilder og innhold på sosiale medier. Vi kan bruke (og gir A.G.BARR p.l.c. tillatelse til å bruke) enhver kommunikasjon som har blitt delt på sosiale medier for å fremme merkevaren Rockstar. Vi vil ikke bruke personopplysninger som er registrert eller innhentet i forbindelse med denne kampanjen til andre formål uten samtykke. Vi vil slette kopier av ID som er tilsendt av deltagerne etter at vi har avsluttet våre kontroller. 18. Det kan kreves at vinnerne deltar i ubetalt publicity i et rimelig omfang i forbindelse med denne kampanjen. 19. For å få fullt navn og region på prisvinnerne må du sende en selvadressertkonvolutt tydelig merket "Multibev AS attn/ Marketing avd., Karenslyst alle 10, 0278 Oslo]" innen 3 måneder etter utgangen av kampanjeperioden . 20. Disse deltagerbetingelser vil bli fortolket og anvendt på basis av norsk lov og Norges domstoler vil ha eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med en tvist