VINN 1 AV 3 Playstation 4 Pros

Enter here for a chance to win!

By submitting your information, you agree to the below Rules & Regulations

Lover og regler

Til bruk på kampanjesiden: 1. Vennligst les disse vilkårene om deltagelse nøye. Ved å delta på denne kampanjen anses det som at du har lest og akseptert dem. 2. Arrangør og dataregistreringsansvarlig er Multibev AS, Karenslyst alle 10, 0278 Oslo. 3. Hvem kan delta: Denne kampanjen er åpen for alle lovlige innbyggere i Norge som er 16 år eller eldre når de deltar, unntatt: (i) våre ansatte; (ii) de ansatte hos en tredjepart som hjelper oss med denne kampanjen; og (iii) de nærmeste familiemedlemmene til (i) og (ii). Vi kan kreve informasjon vi anser som nødvendig for å bekrefte at du er kvalifisert til å delta på denne kampanjen, inkludert ID (pass/førerkort) for å verifisere alder. 4. Når kan man delta: Du må registrere deg mellom 18.august 2017 og 29.septemver 2017 for å ha mulighet til å vinne. 5. Kampanje: Denne kampanjen inkluderer en gratis premieloddtrekning som finner sted 6.oktober 2017. Det vil bli en tilfeldig loddtrekning. 6. Hvordan delta: Gå inn på http://no.rockstarenergy.com/company/sweeps i kampanjeperioden og fyll inn følgende opplysninger: i) Ditt fulle navn; ii) Din email adresse; iii) Din postadresse; iv) Ditt telefonnummer. 7. Premiedetaljer: 3 vinnere vil få en Playstation 4 med Rockstar Energy. Vi vil kontakte vinneren innen 3 dager etter trekningen. Vi kontakter vinneren ved hjelp av de kontaktopplysningene som ble registrert ved deltagelsen på kampanjen. Vi vil sende vinneren premien via post innen 10 dager etter at vi har lykkes med å gi beskjed. 8. Det er ikke nødvendig å kjøpe noe for å delta på denne kampanjen. 1 deltagelse per person. 9. Du må registrere dine egne opplysninger ved deltagelse. Du må ikke bruke programvare eller annen metode for å sende inn flere bidrag. 10. Det er ingen kontanter eller andre alternativer til en premie (heller ikke for å dele premiene). Vi forbeholder oss retten til å erstatte en premie (og enhver del av en premie) med en alternativ premie av samme eller høyere verdi, men kun hvor vi anser det som nødvendig som følge av hendelser utenfor vår kontroll. Vinnerne kan ikke overføre sin rett til å ta opp hans/hennes premie til noen andre uten vårt samtykke. 11. Vi kan, etter eget skjønn, dele ut premien på nytt til en reserve-vinner som er valgt på samme måte som den opprinnelige vinneren hvis det viser seg at den opprinnelige vinneren ikke godkjennes etter verifisering av deltagelseskriteriene, eller blir diskvalifisert iht betingelse 14. 12. Hvis vi ikke har fått kontakt med vinneren i løpet av en uke etter at hun/han har blitt informert om premiegevinsten, kan vi velge å trekke deres premie tilbake og trekke en ny vinner. 13. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, variere eller avlyse denne kampanjen og / eller variere disse vilkårene uten varsel dersom vi anser det absolutt nødvendig som følge av hendelser utenfor vår kontroll. I slike tilfeller vil vi gjøre alt vi kan for å minimere eventuelle skuffelser det kan forårsake. 14. Vi kan diskvalifisere alle som: ( i) bryter noen av disse betingelsene ; eller (ii ) undergraver eller truer integriteten til denne kampanjen. 15. Vår beslutning er endelig i alle saker knyttet til denne kampanjen. 16. I den grad det er tillatt ved lov, vil vi ikke være ansvarlig for: (1) din manglende evne til å delta i denne kampanjen på grunn av problemer med din telefon eller ditt nettverk; (2) din manglende evne til å delta på denne kampanjen på grunn av tekniske problemer med vår hjemmeside; eller (3) ethvert tap eller skade påført av vinnerne i forbindelse med henting av premiene. 17. Vi vil bruke den personlige informasjonen du oppgir til oss i forbindelse med denne kampanjen til å administrere denne kampanjen (inkludert å dele den med vår partner A.G.BARR p.l.c , som er vår distributør av Rockstar ). Vi forestiller oss at vinnerne kan engasjere seg med oss i forhold til deres premie ved å dele medier, bilder og innhold på sosiale medier. Vi kan bruke (og gir A.G.BARR p.l.c. tillatelse til å bruke) enhver kommunikasjon som har blitt delt på sosiale medier for å fremme merkevaren Rockstar. Vi vil ikke bruke personopplysninger som er registrert eller innhentet i forbindelse med denne kampanjen til andre formål uten samtykke. Vi vil slette kopier av ID som er tilsendt av deltagerne etter at vi har avsluttet våre kontroller. 18. Det kan kreves at vinnerne deltar i ubetalt publicity i et rimelig omfang i forbindelse med denne kampanjen. 19. For å få fullt navn og region på prisvinnerne må du sende en selvadressertkonvolutt tydelig merket "Multibev AS attn/ Marketing avd., Karenslyst alle 10, 0278 Oslo" innen 3 måneder etter utgangen av kampanjeperioden . 20. Disse deltagerbetingelser vil bli fortolket og anvendt på basis av norsk lov og Norges domstoler vil ha eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med en tvist.